Aanmeldings- en plaatsingsprocedure KiiM

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure KiiM
Enthousiast geworden van onze nieuwe school voor leerlingen van 10 tot 18 jarigen?
Leerjaar 1 voorgezet onderwijs
Bij een aanmelding van meer dan 90 leerlingen voor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs treedt een lotingssysteem in werking; alle aanmeldingen moeten daarom uiterlijk 15 maart a.s. binnen zijn. Lees hier de volledige aanmeldings- en plaatsingsprocedure. Het aanmeldformulier voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 vind je hier.
Leerjaren 7 en 8
Wat betreft de leerjaren 7 en 8 basisonderwijs op KiiM: Alleen basisscholen kunnen leerlingen hiervoor aanmelden. Voor deze doelgroep zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar zijn. Bij meer belangstelling vindt eveneens loting plaats. * De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij in het bezit zijn van een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies. 

Aanmelden zij-instroom:
Leerlingen die zich van een andere school voor voortgezet onderwijs bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden, moet gebruik worden gemaakt van dit originele aanmeldingsformulier zij-instroom. Leerlingen die de overstap willen maken naar een andere VO-school worden geadviseerd om dit ruim op tijd te doen. Het advies is 10 weken voordat jij de overstap wilt maken.