Vlag

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor KiiM? Daar zijn we heel blij mee! Hieronder lees je hoe het werkt.

Leerjaar 1 voorgezet onderwijs
Wil je je aanmelden voor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs? Dan vullen je ouder(s) en/of verzorger(s) samen met je juf of meester van de basisschool het aanmeldformulier in. Dit formulier heeft de basisschool als het goed is op papier ontvangen en vind je hieronder digitaal. We nemen de aanmelding in behandeling zodra wij alle gegevens hebben ontvangen: een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies. Bij een aanmelding van meer dan 90 leerlingen voor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs treedt een lotingssysteem in werking. Alle aanmeldingen moeten daarom uiterlijk 29 maart 2024 binnen zijn.

Update 5 april 2024: goed nieuws voor iedereen die zich aanmeldde bij KiiM: we hoeven niet te loten!

Belangrijke documenten
Aanmeldformulier 2024-2025
Aanmeldings- en toelatingsbeleid KiiM
Procedure aanmelding, toelating en inschrijving OGMF 2024-2025

Leerjaren 7 en 8
Wil je je aanmelden voor groep 7 of 8? Dat kan alleen via je basisschool. Het is goed om te weten dat voor deze leerjaren in totaal maximaal 25 plaatsen beschikbaar zijn. Bij meer aanmeldingen gaan we ook hier over tot loting. Net als voor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs geldt dat we aanmeldingen in behandeling nemen als we alle gegevens hebben ontvangen: een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport, een positief advies van de basisschool. Voor dit laatste is er een format dat wordt uitgereikt tijdens het oriƫnterende gesprek tussen de ouders, de basisschool en KiiM.

Belangrijke documenten
Aanmeldformulier 2024-2025
Aanmeldings- en toelatingsbeleid KiiM

Aanmelden zij-instroom
Leerlingen van een andere school voor voortgezet onderwijs die zich bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden, moet gebruik worden gemaakt van dit aanmeldingsformulier zij-instroom. Leerlingen die de overstap willen maken van een andere school worden geadviseerd om dit ruim op tijd te doen (het advies is 10 weken voor de overstap). Tussentijdse instroom in leerjaar 3 is in principe niet mogelijk. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties staan we dit toe, zie ook het toelatingsbeleid.