Vlag

KiiM kracht

Wat is onze KiiM-kracht? Bij KiiM:

  • zit je met verschillende niveaus en jaren in een klas: je leert echt samenleven en je leert veel van en met elkaar.
  • werken vakken veel samen in thema’s: je leert verbanden zien!
  • gaan we uit van jouw nieuwsgierigheid: jíj stelt de vragen en zoekt naar de antwoorden. En de docent? Die begeleidt je daarbij en geeft je als het nodig is een duwtje in de goede richting.
  • leer en werk je in je eigen tempo: je krijgt bij ons de kans om vakken op verschillende niveaus te volgen en zo uiteindelijk de beste vervolgroute voor jou te bepalen. Je hoeft dus niet direct een niveau te kiezen, dat kan later.
  • kijken we naar jouw ontwikkeling en vergelijken die niet met een gemiddelde of een ander: wat is jouw volgende stap (en die kan per persoon verschillen)?
  • werken we niet met cijfers, maar met (leer)doelen. Je leert keuzes maken en prioriteiten stellen.
  • vinden we presenteren, plannen, creëren, samenwerken, ondernemen, verantwoorden en reflecteren heel belangrijk: we oefenen er veel mee. Dat doen we omdat wij denken dat je deze vaardigheden later altijd nodig zult hebben.

Kom jij bij ons kijken?