Vlag

Downloads

Aanmelding en toelating

Aanmelding-en-toelatingsprocedure KiiM
Aanmeldingsformulier 2024-2025
Aanmeldingsformulier zij-instroom '24/'25
Procedure aanmelding en toelating

Algemeen

Gebruikersovereenkomst iPad 2024-2025
KiiM Bewaarkaart 2023-2024
KiiM Flyer iPad
KiiM Schoolgids 2023 - 2024
KiiM Schoolondersteuningsprofiel
Leerlingstatuut 2023-2025
Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling
OGMF Integriteitscode
Protocol doorstroming
Protocol informatievoorziening gescheiden ouder(s)
Protocol schorsing en verwijdering
Reglement (buitenlandse) reizen en meerdaagse excursies
Reglement cameratoezicht
Reglement ict-middelen en sociale media
Verzuimbeleid

Examen

Addendum Examenreglement mavo KiiM
Examenreglement mavo
PTA KiiM mavo

Formulieren

Aanmelding-en-toelatingsprocedure KiiM
Aanmeldingsformulier 2024-2025
Aanmeldingsformulier zij-instroom '24/'25
Aanvraagformulier Bijzonder verlof
Profielkeuzeformulier havo
Profielkeuzeformulier mavo
Profielkeuzeformulier vwo

Groep 6 en 7

Aanmelding-en-toelatingsprocedure KiiM
Flyer Met 10 naar KiiM
Presentatie voor ouders basisonderwijs

Groep 8

Aanmelding-en-toelatingsprocedure KiiM
Boekje klas 1 schooljaar 2024-2025
KiiM Bewaarkaart 2023-2024
Kom naar KiiM!
Presentatie voor ouders basisonderwijs

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief KiiM - februari 2024
Nieuwsbrief KiiM - juni 2024
Nieuwsbrief KiiM - november 2023
Nieuwsbrief KiiM - september 2023
Themanieuwsbrief 1 - Leonardo en de renaissance (onderbouw)
Themanieuwsbrief 1 - Zorg & Welzijn (middenbouw)
Themanieuwsbrief 2 - Natuur & Techniek (middenbouw)
Themanieuwsbrief 2 - Wereld van Werk - december
Themanieuwsbrief 3 - Economie & Maatschappij (middenbouw)
Themanieuwsbrief 3 - Wat is leven? - maart (onderbouw)
Themanieuwsbrief 4 - Conflict (middenbouw)
Themanieuwsbrief 4 - Heelal - mei (onderbouw)
Themanieuwsbrief 5 - Werk, geluk en gezondheid - maart (middenbouw)
Themanieuwsbrief 6 - Kunst, cultuur & literatuur - mei (middenbouw)

Presentaties

Presentatie ouderavond september (middenbouw)
Presentatie ouderavond september (onderbouw)
Presentatie vakkenpakket voorlichting havo/vwo
Presentatie voorlichting mavo 3