Vlag

Ons onderwijs

Benieuwd naar ons onderwijs? Zo ziet dat eruit:

Stamgroep (en niveau)

Je komt bij ons in een stamgroep (zo noemen wij een klas) met kinderen van verschillende niveaus en leerjaren.
Ga je volgend schooljaar bij ons naar klas 1? Dan kom je in een stamgroep met kinderen uit groep 7 en 8, klas 1 en 2 met een vmbo-b- of -k-, mavo-, havo- of vwo-advies.

Rooster

Je hebt bij ons iedere week hetzelfde rooster, met vaste tijden en onderdelen. Alle dagen beginnen om 9.00 uur en duren tot 14.45 uur. Je weet dus precies waar je aan toe bent. Deze onderdelen staan op je rooster: kring, wereldoriëntatie, cursus, bloktijd, lezen, sport en bewegen.

Kring

Iedere dag begin je bij ons op school met het ‘kringgesprek’. Je zit dan echt in een kring en praat met je stamgroep over een thema of gewoon over hoe je weekend was. Je leert elkaar zo beter kennen en het is een mooie start van de dag, vinden wij.

Wereldoriëntatie

Een belangrijk onderdeel bij ons op school is wereldoriëntatie. Hierin werken vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, beeldende vorming, scheikunde, muziek, maar ook Nederlands en Fries, met elkaar samen in plaats van dat je ze ‘los’ krijgt. Dat doen we in thema’s van 8-10 weken. Thema’s zijn onder andere uitvindingen & ontdekkingen, vieren & herdenken en wat is leven? Het mooie van deze manier van werken is dat je ziet dat alles met elkaar te maken heeft. De wereld om je heen bestaat immers ook niet uit losse stukjes!

Cursus en bloktijd

Sommige vakken krijg je wel los en staan onder de naam ‘cursus’ op je rooster. Het gaat om de vakken wiskunde, Engels, Duits en Frans. Bij die vakken leer je basisvaardigheden die je ook bij de andere vakken kunt gebruiken. Bij bloktijd werk je zelf verder aan de vakken die vallen onder cursus. Je leert daardoor ook plannen en keuzes te maken die passen bij jou. Natuurlijk begeleiden onze docenten jou daarbij. We werken met boeken en een iPad.

Lezen

Je kunt een speld horen vallen tijdens het half uur na de lunchpauze. Dan lezen we namelijk allemaal in stilte. We weten dat onze leerlingen dat fijn vinden en jij weet vast dat regelmatig lezen heel belangrijk is! Dat is nodig om teksten goed te kunnen begrijpen en komt nu en later goed van pas.

Sport en bewegen

En natuurlijk is er bij ons op school ook tijd om even lekker te bewegen. Dat kan twee keer in de week bij het uur lichamelijke opvoeding zoals we gym noemen. Daarnaast organiseren we ook sportactiviteiten binnen en buiten de school.

Een eigen mentor

Je hebt bij ons op school een eigen mentor. Dat is een docent van wie je ook les krijgt. Je mentor begeleidt je tijdens de eerste weken, maar zeker ook daarna. Je spreekt hem of haar regelmatig. Soms zijn ook je ouder(s) of verzorger(s) daarbij aanwezig.

Tijdens zo’n gesprek, het KiiM-gesprek, vertel jij hoe het met je gaat en of je bijvoorbeeld je leerdoelen hebt gehaald. Door regelmatig met elkaar te praten leer je veel over jezelf, over hoe je werkt, waar je behoeftes liggen en de keuzes die je maakt. Zo kun je groeien!