Vlag

Vertrouwenspersoon

Onze leerlingen en hun ouders kunnen een beroep doen op de interne vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag (discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld & pesten). De interne vertrouwenspersoon is voor leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersonen
Mevrouw Yanula Hooijer
yhooijer@ogmf.nl

Mevrouw Eda Ay
eay@ogmf.nl

Externe vertrouwenspersoon
Mevr. Marjolein de Raad
T 06-14427765
m.de.raad@ziggo.nl